ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης Φυτικής Παραγωγής – Κηπευτικών