ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ