Το Ταξίδι της Κυριακής

Μυστράς: Φθινοπωρινή βόλτα στα παλάτια των Παλαιολόγων