ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Διαχείριση βιοαποβλήτων στη Βόχα

biowaste-athens_550xΚάθε γεύμα παράγει σκουπίδια και αυτό σε ευρωπαϊκή κλίμακα μεταφράζεται σε τόνους απορριμμάτων που δεν θα έπρεπε να καταλήγουν στα… σκουπίδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει με διάφορα προγράμματα τις προσπάθειες ανακύκλωσης και μετατροπής αυτών των βιο-απορριμμάτων σε λίπασμα. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι το ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη») όπου μέσα από ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) προβλέπεται η εφαρμογή προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων.
Τα βιο-απόβλητα είναι τα βιοδιασπώμενα απορρίμματα του κήπου και της κουζίνας, αποφάγια, γκαζόν, κλαδιά και φύλα που μπορούν να προέρχονται από σπίτια, εστιατόρια ή βιομηχανίες τροφίμων. Από την άλλη πλευρά, δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία τα γεωργικά απόβλητα, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα και άλλα ανακυκλώσιμα ήδη όπως υφάσματα, χαρτιά και ξύλο.

Εξοικονομηση 36 ευρω/τονο

Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου-Βόχας συνεδρίασε εκτάκτως για να πάρει απόφαση για «Κατάθεση φακέλου προγράμματος «Διαχείριση οικιακών και δημοτικών Βιοαποβλήτων Δήμου Βέλου Βόχας»».

Σύμφωνα με τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδίασμα Διαχείρισης μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, την κοινοτική οδηγία για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την οδηγία 2008/98/ΕΕ, και το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995, ή το τελευταίο προ το 1995 έτος, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.
Αυτό συνεπάγεται για το δήμο μας ότι θα πρέπει να γίνει εκτροπή των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) σε τέτοιο ποσοστό, ώστε αυτά που οδηγούνται για ταφή μέχρι το 2020 να μην υπερβαίνουν το 35% της συνολικής μάζας των ΒΑΑ που παράχθηκαν από τον Δήμο το 1995.
Με την ανάδειξη αναδόχου για τα έργα ΣΔΙΤ της Πελοποννήσου για τη διαχείριση των απορριμμάτων προγραμματίζονται μονάδες μηχανικής- βιολογικής επεξεργασίας με τέλος εισόδου 61 Ευρώ ανά τόνο σκουπιδιών (πλέον ΦΠΑ). Η πλησιέστερη σε εμάς μονάδα θα είναι στην Τρίπολη, οπότε σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προσθέσει κανείς και το κόστος μεταφοράς!
Συνεπώς ο Δήμος μας θα κληθεί να πληρώσει ένα υψηλό τέλος εισόδου, όταν κατασκευαστούν οι μονάδες συν τα έξοδα μεταφοράς. Προκύπτει λοιπόν πώς είναι κρίσιμο να μειωθούν οι ποσότητες αποβλήτων που θα καταλήγουν σε τέτοιες μονάδες, εισάγοντας εκτεταμένα και αποτελεσματικά προγράμματα ανακύκλωσης, τόσο για τα ξηρά ανακυκλώσιμα (χαρτί, πλαστικά, γυαλί, μέταλλα) όσο και για τα βιοαπόβλητα (δηλ. απόβλητα κουζίνας και κήπων), για τα οποία δίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας η δυνατότητα σε πρωτοπόρους Δήμους να διεκδικήσουν κονδύλια για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής τους στην πηγή.

Ο ρόλος της ECORAP

rapsΣτα όρια του δήμου Βέλου-Βόχας βρίσκεται αδειοδοτημένη μονάδα, η οποία δύναται να παραλαμβάνει τα προδιαλεγμένα βιοατιόβλητα έναντι 25 Ευρώ ανά τόνο (όπως αναφέρει η σύμβαση). Είναι προφανές, λοιπόν, ότι θα υπάρξει ένα σημαντικό όφελος για το Δήμο και τους δημότες σε αυτή την κατεύθυνση, αφού κάθε τόνο που θα προδιαλέγουμε και θα στέλνουμε για κομποστοποίηση ο Δήμος θα εξοικονομεί 36 Ευρώ! Το τελικό προϊόν (κομπόστ) ανάλογα με την ποιότητά του θα μπορεί να διατεθεί στην αγορά ως εδαφοβελτιωτικό, βιόφιλτρο, ηχομονωτικό υλικό κ.α. Οπωσδήποτε όμως χρειάζεται σκληρή εργασία για την επιτυχία του προγράμματος και τη στήριξη της χωριστής συλλογής από την Υπηρεσία Καθαριότητας και τους δημότες.

Οι ερωτήσεις των συμβούλων

Στο δημοτικό συμβούλιο διατυπώθηκαν ερωτήσεις από συμβούλους (Μιχάλης Μπουγάς, Μιχάλης Λιάκος, Σωτήρης Παπαγεωργίου, Νίκος Τσάνος), που αφορούσαν στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση της μελέτης, όσο και για το πώς θα γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Ο κ. Δημήτρης Ραψωματιώτης ως εκπρόσωπος της εταιρείας ECORAP βρέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις.
Παραδέχτηκε λοιπόν ο κ. Ραψωματιώτης –απαντώντας σε σχετική ερώτηση – πώς για να ενταχθεί στο πρόγραμμα η πρόταση, πρέπει να προβλέπεται δέσμευση του δήμου όσον αφορά το χρόνο, την ποσότητα και την τιμή. Η δέσμευση είναι υποχρεωτική για να μπορεί η οικονομοτεχνική μελέτη να γίνει, δεν θα υπάρχει όμως ποινική ρήτρα, τόνισε ο κ. Ραψωματιώτης.
Επίσης, εξήγησε πώς τα στοιχεία της μελέτης που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη απογραφή του 2001 δεν δημιουργούν πρόβλημα αφού χρησιμοποιούνται μόνο για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που πρόκειται να αγοραστεί μέσω του προγράμματος. Σημασία έχει, είπε, να τεκμηριώνεται χρηματοοικονομικά.
Όσον αφορά στις προβλεπόμενες ποσότητες εξήγησε πώς υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων και συνεπώς η μονάδα ECORAP μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της περιοχής και πολλών άλλων δήμων. Ενώ σχετικά με τη διέλευση των απορριμματοφόρων εξήγησε στον κ. Παπαγεωργίου ότι δεν γίνεται διέλευση των οχημάτων μέσα από το Μπολάτι.
Ο κ. Τσάνος απευθυνόμενος στον δήμαρχο υποστήριξε την πρόταση, αφού κανείς δεν θα μπορούσε να πει όχι σε μία τέτοια χρηματοδότηση, τόνισε όμως αναφερόμενος στη σύνταξη της μελέτης από εξωτερικό συνεργάτη, την αναγκαιότητα να βρεθούν τρόποι για να μειωθεί όσο το δυνατόν το κόστος επ’ ωφελεία του δήμου. Υποστήριξε λοιπόν πώς δεν υπήρχε αναγκαιότητα να δαπανηθούν 20.000 περίπου ευρώ για τη μελέτη αφού ήταν μία τυποποιημένη διαδικασία που θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου.
Επίσης, τόνισε ότι χρειάζεται οργάνωση και μεγάλη προετοιμασία για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Η αποκομιδή πόρτα-πόρτα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του δήμου, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζήτησε να προβλεφθεί η αγορά κι άλλων απορριμματοφόρων για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο δήμος στις ανάγκες αποκομιδής που θα προκύψουν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.