ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για το χώρο του πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού από την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C720D6FDEBE1EEE720F4EFF520C6E Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» επανέρχεται για το θέμα της αποκατάστασης του χώρου του πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού με έγγραφό της προς το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Βέλου-Βόχας. Αναλυτικά το έγγραφο, που υπογράφει ο πρόεδρος της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» Κώστας Σχοινοχωρίτης αναφέρει:

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Βέλου – Βόχας

[κοιν.: – Δασαρχείο Κορίνθου

–       Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Τομέας Νοτίου Ελλάδος

 

Θ Ε Μ Α : « Ενημέρωση για το χώρο του πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού (θέση «Πουρνάρι») – Ανάγκη λήψης μέτρων αποκατάστασής του »

Σ υ ν ο π τ ι κ ό    ι σ τ ο ρ ι κ ό    τ ο υ    χ ώ ρ ο υ

  • Με τις υπ. αριθ. 196 / 2002 και 312 / 2011 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Κορίνθου επεβλήθη η απαγόρευση της εναπόθεσης και καύσης των απορριμμάτων στο Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) στη θέση «Πουρνάρι» Ζευγολατιού.
  • Την 17η Μαϊου 2011 έγινε καταγγελία πολιτών πρός το ΥΠ.Ε.Χ.Ω.ΔΕ και την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Τομέας Νοτίου Ελλάδας [αριθ. πρωτ. 1791, τμήμα Α΄], σχετικά με τη παράταση της λειτουργίας της παράνομης χωματερής στη θέση «Πουρνάρι» Ζευγολατιού.
  • Την  6η Ιουνίου 2011 κατατέθηκε πρός το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου – Βόχας εισήγηση – πρόταση της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων (αριθ. πρωτ. 8726).
  • Την 30η Ιουνίου 2011 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού με πρώτο θέμα τη «Διαχείριση των απορριμμάτων της δημοτικής κοινότητας Ζευγολατιού». Αναφέρθηκε ότι ο χώρος του Χ.Α.Δ.Α στη θέση «Πουρνάρι» ήταν αρχικώς δημόσια δασική έκταση, η οποία καταπατήθηκε  και μετατράπηκε σε Χ.Α.Δ.Α. Στη συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκε ομόφωνα (αριθ. απόφασης 25 / 2011) να μην επιτραπεί η εγκατάσταση και λειτουργία δεματοποιητή στη Δ.Κ  Ζευγολατιού.
  • Την 29η Αυγούστου 2011 στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε συζήτηση και αποδοχή των προτάσεων της Κίνησης Ενεργών Πολιτών. Αποφασίστηκε να μην επιτραπεί η εγκατάσταση δεματοποιητή στα όρια του δήμου Βέλου – Βόχας, καθώς επίσης και η λήψη μέτρων – δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.
  • Τον Δεκέμβρη του 2012 ο Σύλλογός μας μετά από συντονισμένες ενεργειές του με τα : (α). υπ. αριθ. πρωτ. 115378 / 2059 / 22 – 10 – 2010 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, (β). υπ. αριθ. πρωτ. 4874 / 235582 / 08 – 11 – 2012 έγγραφο του Δασαρχείου Λιβαδειάς και (γ). το υπ. αριθ. πρωτ. 505 / 11 – 12 – 2012 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου, προχώρησε σε μερική αποκατάσταση του χώρου του Χ.Α.Δ.Α με την αναδάσωσή του και την τοποθέτηση εντός αυτού 240 δενδρυλλίων.
  • Την 20η Μαρτίου 2013 με έγγραφό του το Δασαρχείο Κορίνθου (αριθ. πρωτ. 159) ενημερώνει ότι η έκταση την οποία αναδασώσαμε στη θέση «Πουρνάρι» είναι δημόσια έκταση – δάσος, η οποία έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ. αριθ. 2436 / 5 – 11 – 2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου λόγω της πυρκαγιάς του καλοκαιριού 2012. Η εν λόγω έκταση είχε κηρυχθεί πάλι αναδασωτέα και κατά το παρελθόν λόγω πυρκαγιάς με την υπ. αριθ. 1389 / 1990 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας.
  • Στις 2 Απριλίου 2013 κατατέθηκε διαμαρτυρία του Συλλόγου μας πρός το δήμο Βέλου – Βόχας (αριθ. πρωτ. 5201) για την απουσία ειδικής απαγορευτικής σήμανσης στο χώρο του πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού.
  • Την 11η Απριλίου 2013 ο δήμος Βέλου – Βόχας με το υπ. αριθ. 5201 έγγραφο του τμήματος περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας ενημερώνει το Σύλλογό μας ότι υπάρχει η σχετική μέριμνα και οι αντίστοιχες πιστώσεις για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και των προληπτικών μέτρων – δράσεων πολιτικής προστασίας στο Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού, στη θέση «Πουρνάρι». Επιπλέον, μας απαριθμεί συνοπτικά τα μέτρα που πρέπει να υπάρχουν στο Χ.Α.Δ.Α, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι το συντομότερο δυνατό θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες περί λήψης των αναγκαίων μέτρων.
  • Την 31η Μαϊου 2013 η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για να αντιμετωπίσει την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, υπέγραψε σύμβαση με την Κοινοπραξία: «ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΑΕ – ENVIROPLANΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ» για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α Πελοποννήσου». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης αφορά συνολικά 82 Χ.Α.Δ.Α και ανέρχεται στο ύψος των 40.000.000 ευρώ.

Α ι τ ο ύ μ α σ τ ε :

[ 1 ]. Από το δήμο Βέλου – Βόχαςτη πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και των προληπτικών μέτρων – δράσεων πολιτικής προστασίας στο πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού, στη θέση «Πουρνάρι», αφού όπως μας έχει ενημερώσει εγγράφως το τμήμα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας του δήμου (αριθ. πρωτ. 5201 / 11 – 4  – 2013) υπάρχει η σχετική μέριμνα και οι αντίστοιχες πιστώσεις.

[ 2 ]. Να προχωρήσει η εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να υπάρχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έχει παρέλθει ένας ολόκληρος χρόνος από την αποστολή του ανωτέρω εγγράφου πρός το Σύλλογό μας, δίχως να έχει γίνει κάποιο από τα μέτρα που αναφέρονταν.

[ 3 ]. Να προχωρήσει ο δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του στις απαραίτητες ενέργειες για την ολική αποκατάσταση του χώρου που κάλυπτε ο πρώην Χ.Α.Δ.Α στη θέση «Πουρνάρι» στο Ζευγολατιό. Εάν έχουν ήδη γίνει σχετικές ενέργειες, να μας ενημερώσετε για το περιεχόμενο και τη κατάληξή τους.

[ 4 ]. Να τοποθετηθεί ειδική σήμανση στον εν λόγω χώρο, που να ενημερώνει όσους προσεγγίζουν αυτόν ότι έχει κηρυχθεί αναδασωτέα έκταση, ότι απαγορεύεται η ρίψη μπαζών και απορριμμάτων και ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο ( έχει ήδη οριστεί απο το δήμο).

[ 5 ]. Να μας ενημερώσετε γραπτώς εάν στη Κοινοπραξία Μελετών Αποκατάστασης των 82 ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου, περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση του πρώην Χ.Α.Δ.Α στη θέση «Πουρνάρι» Ζευγολατιού.

[ 6 ]. Να μας ενημερώσετε γραπτώς εάν ο δήμος Βέλου – Βόχας έχει υποβάλει κάποια πρόταση για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

Για εμάς Ενεργός Πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, ο οποίος κινείται μεθοδικά και συντεταγμένα, στοχεύει και διεκδικεί προς όφελος του Τόπου του και της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

Αναμένοντας την απάντηση ή τις ενέργειές σας.

Με τιμή,

Για τη Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ο Πρόεδρος

Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.