ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Βασίλης Τρωγάδης: «Η αλήθεια είναι αμείλικτη, αδιαπραγμάτευτη και δεν αγοράζεται»

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών του δήμου Βέλου-Βόχας δίνει απαντήσεις σε όσα φημολογούνται τον τελευταίο καιρό περί έλλειψης χρηματοδοτήσεων στο δήμο.

Με προβληματισμό και λύπη παρατηρώ το τελευταίο «προεκλογικό» διάστημα να γίνεται λόγος, για ανύπαρκτες μελέτες, για μη εντάξεις έργων, για χαμένες χρηματοδοτήσεις και πολλά αλλά που ψευδώς διαδίδονται από υποψήφιους δημάρχους και υποψήφιους των συνδυασμών των.
Απορία πρώτη, πως είναι δυνατόν θέματα που έχουν συζητηθεί και ψηφισθεί σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων να έχουν περάσει στη λήθη των υποψηφίων δημάρχων;
Απορία δεύτερη, γιατί είναι ανάγκη να υποβαθμίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με εξυπνακισμους και τακτική απόκρυψης της πραγματικότητας;
Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας παραθέτω μια λίστα που περιλαμβάνει όλες τις χρηματοδοτήσεις, τις μελέτες και όλα όσα περιμένουμε σαν Δήμος προς ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 135.000€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 88500€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 219000€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
Η πρόσκληση άνοιξε στις 14-01-2019 και λήγει 31-12-2020.Ο Δήμος καταθετει πρόταση 600000€ πλεον ΦΠΑ για τον εκσυχρονισμο του Γηπέδου Βέλου με κατασκευη υβριδικού χλοοταπητα και ταρταν εξι λωριδων στίβου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
Η πρόσκληση άνοιξε στις 23-01-2019 και λήγει 30-06-2020. Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ο Δήμος δε μπορεί να λάβει μέρος αλλά έχει γίνει έγγραφο προς το υπουργείο για τροποποίηση αυτών.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»
Άνοιξε στις 23-01-2019 και λήγει 30-06-2020. Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ο Δήμος δε μπορεί να λάβει μέρος (ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΙ>20000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»
Έληξε στις 28-02-2019. Καταθέσαμε μελέτη για ολοκλήρωση και ενοποίηση δικτύων Βραχατίου Ζευγολατιού και αντικατάστασή του υπολειπ. τμήματος δικτύου ύδρευσης Κοκκωνίου.
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.200.000€. αναμένεται η έγκριση της.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»
Η πρόσκληση λήγει στις 28-02-2019.Ο Δήμος έχει ολοκληρωμένη μελέτη για εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης αλλά δε μπορεί να λάβει μέρος λόγω του ότι εξαρτάται η συμμετοχή του από τη χωρητικότητα των ΕΕΛ του Δήμου Σικυωνίων.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3: «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό»
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
ΚΑΤΑΤΈΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 700000€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5: «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»
ΚΑΤΑΤΈΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 3000000€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»
Λήγει στις 31-12-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7: «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»
Άνοιξε στις 01-02-2019 και λήγει στις 01-04-2019. Ο δήμος λόγω του περιεχομένου της πρόσκλησης δε λαμβάνει μέρος (συμμετέχουν δήμοι με 30000 υδρόμετρα και άνω).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) (ΕΣΠΑ)
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
Ο Δήμος έχει καταθέσει πρόταση με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ», κωδικός ΟΠΣΑΑ Μ2794028 και συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 (ΕΣΠΑ)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)»
Ο Δήμος έχει καταθέσει πρόταση με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ» με κωδικό MIS 5001356 και συνολική δημόσια δαπάνη 3.532.290,00 ευρώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΔΥΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑ:
«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Βέλου Βόχας» προϋπολογισμού 2500000€
«Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Βέλου Βόχας σε υδατορέματα και δίκτυα ομβρίων» προϋπολογισμού 700000€

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ:
«Έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και συναφών υδραυλικών Δήμου Βέλου Βόχας» προϋπολ. 3000000€

(ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100.000€ ΓΙΑ «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού».

Τα συμπεράσματα δικά σας.
• Κατανοώ ότι κατά την προεκλογική περίοδο ο καθένας υπερασπίζεται τη θέση όπως ο ιδιος κρίνει
• Κατανοώ την αγωνία κάποιων να υποβαθμίσουν τις δράσεις και τα έργα μιας δημοτικής αρχής
Όμως η αλήθεια είναι αμείλικτη, αδιαπραγμάτευτη και δεν αγοράζεται.
Οι εκλογές της 26ης Μαΐου όπως και κάθε εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας και έτσι θα τις αντιμετωπίσουμε, στα ψεύδη λοιπόν θα απαντάμε με αλήθεια, στις προσωπικές επιθέσεις με ορθό και τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο και φυσικά δεν θα διστάσουμε να αποδεχτούμε και λάθη ή παραλείψεις μας.
Ειστε άραγε έτοιμοι κύριοι της αντιπολίτευσης και πάλι υποψήφιοι να κάνετε το ίδιο; Είστε έτοιμοι να παραδέχθειτε και εσείς τα λάθη σας;
Είστε έτοιμοι να εξηγήσετε γιατί ενεργοποιήθηκατε τον τελευταίο χρόνο; Είστε έτοιμοι να πείτε ποια ολοκληρωμένη πρόταση φέρατε όλα αυτά τα χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο;
Ποιο ήταν το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πλάνο σας που μας παρουσιάσατε όλα αυτά τα χρόνια;
Για μια δημοτική αρχή που όπως λέτε έχει καταντήσει το Δήμο μας ουραγό, τι κάνατε άραγε; Περιμένατε τις εκλογές ώστε να πείτε ψηφίστε μας και θα δείτε;!
Τα ερωτήματα αυτά είναι όλα ρητορικά και δεν αξιώνουν κανενός είδους απάντησης μιας και θα ανοίξουν εκ νέου έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης και ψεύδους.
Οι συνδημότες μας όμως περιμένουν μια δημοτική αρχή που θα ενώνει θα συνθέτει και θα προσπαθεί με δουλειά κόπο αλλά και λάθη να βελτιώσει τη ζωή τους. Η τέχνη του εφικτού, αυτό πρεσβεύουμε όλα τα χρόνια σ αυτό πιστέψαμε και έτσι συνεχίζουμε. Σε θαύματα και μαγικές ικανότητες δεν πιστέψαμε ποτέ.

Ας παραδεχτούμε τα λάθη μας
Ναι λοιπόν, ο Δήμος μας δεν είναι τέλειος, έχει προβλήματα όπως και όλοι οι Δήμοι. Έγιναν όμως πολλά και έχουμε τη θέληση και την όρεξη να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα.
Ο Αντιδήμαρχος οικονομικών
& διοικητικών υπηρεσιών
Τρωγαδης Βασίλης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.