ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Τι ισχύει για το δήμο Βέλου-Βόχας που δεν έχει ακόμη προϋπολογισμό;;;

Τι λέει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών…

Μια ενδιαφέρουσα εγκύκλιο που αφορά στους δήμους που δεν έχουν ακόμη επικυρωμένο προϋπολογισμό εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών. Το εν λόγω έγγραφο αναλύει ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και εξηγεί ότι «Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:

  • (α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ.1 του αρ.158.,
  • (β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο όπως την παρουσιάζει ο airetos.gr εφόσον δεν υπάρχει επικυρωμένος προϋπολογισμός, και μόνο για το πρώτο τρίμηνο, υφίσταται πλασματικά επικυρωμένος προϋπολογισμός του νέου έτους και η διενέργεια των προβλεπόμενων δαπανών γίνεται σε βάρος των εγγραμμένων πιστώσεων των οικείων ΚΑΕ αυτού.
Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι μόνη και αναγκαία συνθήκη αποτελεί η ύπαρξη αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους ΚΑΕ του Π/Υ του οικονομικού έτους που έληξε, χωρίς να εξετάζεται αν αυτές είχαν αναλωθεί εντός του έτους αυτού και εάν υπάρχει υπόλοιπο κατά τη λήξη του. Δαπάνες για τις οποίες δεν υπήρχε εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του προηγούμενου έτους, δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν.

Ποιες είναι οι υποχρεωτικές δαπάνες;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων οι υποχρεωτικές δαπάνες είναι:

α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.
ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων.
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.

Σημειώνεται ότι τόσο στις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όσο και στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, σκόπιμο είναι να μνημονεύεται ότι αυτά εκδίδονται βάσει των διατάξεων του αρ.160 του Κ.Δ.Κ..
Περαιτέρω, το ΥΠΕΣ ερμηνεύει πως με την προσθήκη στις υποχρεωτικές δαπάνες των δαπανών που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, χωρίς να προσδιορίζεται για αυτές (α) ο χρόνος γένεσης τους και (β) το εάν αυτές αφορούν σε υποχρεωτικές δαπάνες, καθίσταται σαφής η βούληση του νομοθέτη να συμπεριλάβει στις υποχρεωτικές δαπάνες όλες ανεξαιρέτως τις ανεξόφλητες δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις και άρα και αυτές των οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.), οι οποίες μπορούν να πληρωθούν με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.