ΙΣΤΟΡΙΚΑ

2 Ιουνίου 1928: Η Προφητεία της “Αγίας Κόρης” του Βέλου και το έκτακτο ανακοινωθέν της Γεωλογικής Υπηρεσίας!

Το όνειρο του Ιερέα που είδε την Κόρινθο θάλασσα! – Τρόμος, προφητείες και γεγονότα στην μετασεισμική Κορινθία του 1928

Τον Ιούνιο του 1928 οι Κορίνθιοι μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες που γνώρισε αυτός ο τόπος. Ο σεισμός της 22ας Απριλίου 1928 έχει αφήσει πίσω του ένα σωρό με ερείπια, νεκρούς και άστεγους αλλά το κυριότερο έχει αφήσει φόβο και αβεβαιότητα για το μέλλον, τρόμο και δέος για τα στοιχειά της Φύσης. Να θυμίσουμε απλώς ότι το 1928 είχαν περάσει μόλις 70 που η Κόρινθος είχε χτιστεί στη νέα τοποθεσία, εξαιτίας ενός άλλου καταστροφικού σεισμού. Οι μνήμες ήταν νωπές και οι πληγές ανοιχτές ακόμη, οι ελπίδες εύθραυστες όταν ο Εγκέλαδος χτύπησε τη νεόδμητη πολιτεία με απίστευτη μανία. Λογικό ήταν ο φόβος για το χειρότερο να ριζώσει στις ψυχές των κατοίκων της.

Στις 2 Ιουνίου μια σειρά νέων ισχυρών σεισμών θυμίζει στους Κορίνθιους πόσο αδύναμοι παραμένουν απέναντι στη μανία της φύσης. Έντρομοι οι κάτοικοι, γυμνοί, όπως περιγράφει η εφημερίδα «Σκριπ» πετάγονται έξω από τις σκηνές τους και τα πρόχειρα παραπήγματα στα οποία έμεναν. «Ο γενικός πανικός επετείνετο λόγω των υλακών των κυνών και των ωρυγών των διαφόρων ζώων», γράφει η εφημερίδα.

Ο πανικός όμως είχε και άλλη μία, πολύ σοβαρή αφετηρία. Την προφητεία της “Αγίας Κόρης” του Βέλου, ότι η πόλη της Κορίνθου θα χαθεί σε μία τρομερή καθίζηση!

Η προφητεία της “Αγίας Κόρης” από το Βέλο

«Τον φόβο των κατοίκων» γράφει η εφημερίδα «Σκριπ», «περί απειλούμενης καθιζήσεως ενίσχυσαν αι διαδοθείσαι με ταχύτητα αστραπής πληροφορίαι περί τρομεράς προφητείας μιας κόρης εις το χωρίον Βέλο. Αύτη, ως λέγουν, προεφήτευσε φοβεράν καθίζησιν του εδάφους της Κορίνθου δι’ αύριον την νύχτα. Μολονότι οι ψυχραιμότεροι των κατοίκων της Κορίνθου διαβεβαιούν τους άλλους ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν προφητείαι και τα υπό της «αγίας κόρης» του Βέλου λεγόμενα είναι αβάσιμα, εν τούτοις ο φόβος περί καθιζήσεως δεν εξουδετερούται»!

Ο πανικός που διαχέεται στην τοπική κοινωνία φτάνει μέχρι την Αθήνα και η Γεωλογική Υπηρεσία αναγκάζεται να κοινοποιήσει ανακοίνωση για να καθησυχάσει τα πλήθη. «Τηλεφωνικαί πληροφορίαι εξ Αθηνών», γράφει το «Σκριπ»,  «μεταβίβασαν ενταύθα, το εν Αθήναις εκδοθέν ανακοινωθέν της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Τούτο προκάλεσε ποιάν τινα ανακούφισιν.

Η ανακοίνωση της Γεωλογικής Υπηρεσίας

«Η Γεωλογικής Υπηρεσία της Ελλάδος μελετήσασα ευθύς εξ αρχής δ’ επιτοπίων μελετών εις όλην την σεισμόπληκτον περιοχήν της Κορινθίας τα φαινόμενα των σεισμών της 22ας Απριλίου και παρακολουθούσα έκτοτε και την εξέλιξιν των μετασεισμικών φαινομένων, ανακοινοί τα εξής σχετικώς με την εξακολούθησιν των σεισμικών δονήσεων και τας φήμας και φόβους περί καθιζήσεων:

Όπως επανειλημμένως και προφορικώς επί τόπου και δι’ ανακοινώσεων εις τας εφημερίδας ετονίσθη η κατόπιν ενός ισχυρού τεκτονικού σεισμού εξακολούθησις των σεισμικών δονήσεων, των μετασεισμών, όπως αύται ονομάζονται εν τη σεισμολογία, είναι σύνηθες φαινόμενον των ισχυρών τεκτονικών σεισμών».

Η ανακοίνωση της Γεωολογικής υπηρεσίας συνεχίζει εξηγώντας με όρους εκαλαϊκευμένης επιστήμης το φαινόμενο των μετασεισμών και γιατί αυτοί αποτελούν το σύνηθες φαινόμενο μιας ισχυρής σεισμικής δόνησης.


Τέλος αναφέρεται στο ζήτημα της καθιζήσεως σημειώνοντας με έμφαση:

«Ουδείς κίνδυνος καθιζήσεως. Κίνδυνοι καθιζήσεων εδαφών εκ των μετασεισμών τούτων εις όλην την σεισμόπληκτον περιοχήν της Κορίνθου δεν διαφαίνονται. Αι διαδιδόμεναι φήμαι και προφητείαι αι φθάνουσαι ακόμη και μέχρι προσδιορισμού της ημέρας κατά την οποίαν θα γίνει καθίζησις, δεν στηρίζονται εις καμμίαν απολύτως επιστημονικήν βάσιν και ουδεμία απολύτως πίστις πρέπει να δίδεται εις αυτάς.

Οι κάτοικοι της σεισμοπλήκτου περιοχής», συνεχίζει η ανακοίνωση «πρέπει έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, να οπλισθούν πλέον με υπομονήν και να αφοσιωθούν αποκλειστικώς ειςτην ανασύνταξιν των κατ’ αυτούς, μη δίδοντες καμμίαν απολύτως πίστιν εις τας διάφορους αδεσπότους φήμας.

Εν Αθήναις τη 2α Ιουνίου 1928
Ο προϊστάμενος της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
Γ.Κ. Γεωργαλάς»
, καταλήγει η ανακοίνωση, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις προφητείες της «Αγίας Κόρης» από το Βέλο!

Ωστόσο, ο κ. Γεωργαλάς προτιμά να μην αφήσει στην τύχη τίποτα και την αμέσως επομένη μέρα, περιοδεύει ο ίδιος στην Κόρινθο, το Λουτράκι και τα χωριά Άσσο, Περιγιάλι, Βραχάτι αλλά και το χωριό της «αγίας κόρης» το Βέλο, για να καθησυχάσει τους κατοίκους. «Τα περί καθιζήσεων» δηλώνει απερίφραστα, «είναι φαντασιώδη και ουδεμία μορφολογική μεταβολή του εδάφους παρετηρήθη», τονίζει, τερματίζοντας πρόωρα την «καριέρα μάντισσας» της νεαρής «αγίας κόρης»!

Το όνειρο του Ιερέα

Όμως δεν ήταν μόνο η «αγία κόρη» που δημιουργούσε πανικό με τις προφητείες της. Την ίδια μέρα εμφανίστηκε ένας ιερέας από τα Μέγαρα, όπως γράφει η εφημερίδα «Εμπρός» ο οποίος έστειλε επιστολή στον Κορίνθιο καπνοπώλη Νικόλαο Ζόγκα, αλλά και στον πρόεδρο της Κοινότητας Κορίνθου στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυριζόταν ότι η Κόρινθος θα γίνει θάλασσα!

Ο μεν πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου, αντιμετώπισε το ζήτημα ψύχραιμα και δεν έδωσε καμία σημασία στο περιεχόμενο της επιστολής, ο δε καπνοπώλης, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, κοινοποίησε την προφητεία και μετέδωσε νέα κύματα πανικού στην χτυπημένη Κόρινθο.

Η εφημερίδα μάλιστα δημοσιεύσει το πλήρες «προφητικό» κείμενο, στο οποίο μεταξύ άλλων γράφεται:

«Ως ιερεύς και ως φίλος σου έχω την υποχρέωσιν να σου αναγγείλω τα εξής: Προ μηνός είδα καθ’ ύπνον ή μάλλον ήκουσα, η όλο δονήσεις Κόρινθος καταποντισθή. Αμέσως τότε έγραψα εις τον Μητροπολίτην Δαμασκηνόν. Μετ’ ολίγας ημέρας είδον πάλιν καθ’ ύπνον άνθρωπον ο οποίος μου είπε να περιμένω και τούτο φαίνεται διότι παρεκάλει τον Κύριον (τον Θεόν) να μου ορίση την ημέραν δια να ειμπορέσω να σας σώσω»!

Με τούτα και με τα άλλα φαίνεται ότι οι μεσιτείες του αγνώστου πέτυχαν το στόχο τους διότι όπως αναφέρει ο ιερέας στη συνέχεια: «Την παρελθούσαν Πέμπτην πάλιν ήκουσα καθ’ ύπνον άλλην φωνήν ήτις μου είπεν, ότι η Κόρινθος θα βουλιάξη και θα γίνει θάλασσα»!

Ο ιερέας προειδοποιεί το φίλο του καπνοπώλη να ενημερώσει τους κατοίκους και να απομακρυνθούν από την πόλη, ανεβαίνοντας σε υψηλά μέρη διότι «εάν συμβή το δυστύχημα είμαι ανεύθυνος». Επίσης, τον πληροφορεί ότι έχει ενημερώσει και τον πρόεδρο της Κοινότητας, αλλά και το Μητροπολίτη, πλην όμως δεν τον έχει ενημερώσει για την επικείμενη βύθιση της πόλης, υποχρέωση την οποία αφήνει στο φίλο του!

Τέλος ο καλοκάγαθος αλλά μάλλον αλαφροϊσκιωτος ιερέας δεν παραλείπει να σημειώσει: «Σε παρακαλώ ν’ ανταμώσεις τον Μπάρμπα Γιάννη τον Φούντα και να του πης εκ μέρους μου να κάμη ό,τι μπορεί δια να σωθή».

Αν μη τι άλλο ο Μεγαρίτης ιερέας ήταν έμπλεος κοινωνικής ευθύνης!

Έρευνα-επιμέλεια-κείμενο:  Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

Πηγές:

  • Αρχείο Εφημερίδων Ελληνικής Βουλής
  • Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.