ΙΣΤΟΡΙΚΑ

27 Ιουνίου 1936: Όταν η Ένωση Συνεταιρισμών Κιάτου απαιτούσε από την Κυβέρνηση την στήριξη των σταφιδοπαραγωγών

Μπροστάρης στον αγώνα των σταφιδοπαραγωγών από το 1933 με συνεχείς κινητοποιήσεις και δράσεις – Συνέδρια και συλλαλητήρια για την προάσπιση των δικαίων των αγροτών – Ο μαχητικός πρόεδρος Θεοφ. Ανδρικόπουλος που εκδιώχθηκε μετά τη δικτατορία του Μεταξά

Οι Σταφιδοπαραγωγοί της Κορινθίας εν εξεγέρσει! Με αυτόν τον τίτλο περιγράφει η εφημερίδα τον αναβρασμό που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Κορινθίας τον Ιούνιο του 1936. Η εφημερίδα δημοσιεύει το τηλεγράφημα που έστειλε η Ένωση Συνεταιρισμών Κιάτου στην τότε κυβέρνηση όπου σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Οι σταφιδοπαραγωγοί της Κορινθίας αναμένουν εναγωνίως υιοθέτησιν των υποδείξεων της μεγάλης σταφιδικής επιτροπής και αξιούν την κατωχύρωσιν του προϊόντος των από την ασκούμενην εκμετάλλευσιν εκ μέρους της Οινοπνευματοβιομηχανίας».

Το τηλεγράφημα που υπογράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Θεοφάνης Ανδρικόπουλος καταλήγει λέγοντας πως «ο σταφιδικός πληθυσμός διατελεί εν εξεγέρσει αναμένων καθησυχαστικάς δηλώσεις εκ μέρους της Κυβερνήσεως». Τελικά αντί των καθησυχαστικών δηλώσεων, ένα μήνα περίπου αργότερα εγκαταστάθηκε η δικτατορία του Μεταξά και ο μαχητικός πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Κιάτου πήγε σπίτι του!

Οι χρόνιοι αγώνες της Ένωσης Συνεταιρισμών Κιάτου

Ο Θεοφάνης Ανδρικόπουλος ήταν ένας ιδιαίτερα μαχητικός πρόεδρος της Ένωσης Κιάτου. Επί των ημερών του οι αγροτικές απαιτήσεις ακούστηκαν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νομού και η παρουσία του ήταν αισθητή στους κυβερνητικούς κύκλους αφού ως πρόεδρος της Ένωσης διοργάνωνε και συμμετείχε σε συλλαλητήρια και συνέδρια για την υποστήριξη των δίκαιων αγροτικών αιτημάτων, ειδικά δε για την προάσπιση των συμφερόντων των σταφιδοπαραγωγών.

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω τον βρίσκουμε, πάλι την 27η Ιουνίου 1932, στην Πάτρα στο Συνέδριο των Σταφιδικών Οργανώσεων όπου συνυπογράφει μαζί με τους άλλους συναδέλφους του από όλη την Πελοπόννησο ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο ζητούν «την ολοσχερή κατάργησιν του παρακρατουμένου συναλλαγματικού παρακρατήματος (έφτανε το 25%) καθ’ όσον διά τούτου επιβαρύνεται ο εξαγόμενος Σταφιδόκαρπος άνω των χιλίων (1000) δραχμών κατά χιλιόλιτρον, και το βάρος τούτο δυσχεραίνει την εξαγωγήν, πλήττον ούτω την Εθνικήν οικονομίαν, αφ’ ετέρου δε πιέζει ασφυκτικώς και μονοπλεύρως τους Σταφιδοπαραγωγούς των οποίων η σημερινή δεινή οικονομική κατάστασις δεν επιτρέπει τοιαύτην επιβάρυνσιν».

Στο ίδιο ψήφισμα οι εκπρόσωποι των Ενώσεων όλης της Πελοποννήσου ζητούν την απαγόρευση οινοπνευματοποιήσεως χαρουπιών και μελάσας αλλά και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος πλην της σταφίδας, την κατάργηση εισαγωγής οινοπνεύματος, την αύξηση της τιμής της οινοπνευματοποιούμενης σταφίδας, την προπαγάνδα υπέρ του σταφιδόψωμου στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση του νόμου περί ΑΣΟ ώστε να επιτραπεί η διάδοση και εξαγωγή της σταφίδας στα Σοβιέτ ως νέας αγοράς, την δια νόμου σύσταση τοπικών συνεταιρισμών για την αποθήκευση της σταφίδας καθώς και άλλα σημαντικά αιτήματα.

Το συνέδριο εξέλεξε επιτροπή αποτελούμενη από τους Κ. Κόκκιζα, Περ. Βενιζέλο, Επαμ. Γκολφινόπουλο, Φωτ. Δασίση, Γεωργ. Πρεδάρη, Αθαν. Αποστολάκο και Βασιλ. Φιλοσοφόπουλο, η οποία ήταν επιφορτισμένη με τη μεταφορά του ψηφίσματος και των αιτημάτων στην κυβέρνηση.

Συνέδριο στο Βραχάτι

Ο πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Κιάτου, Θεοφάνης Ανδρικόπουλος, ο οποίος συνυπογράφει το ψήφισμα, συνεχίζει με αξιοθαύμαστη ενέργεια τον αγώνα υπέρ των αιτημάτων των αγροτών.

Ένα χρόνο αργότερα τον Απρίλιο του 1933 συμμετέχει στο συνέδριο των Σταφυλοπαραγωγών Κορινθίας στο Βραχάτι όπου παρίσταται και ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας Γ. Παμπούκας. Νέο ψήφισμα προκύπτει από το εκεί συνέδριο το αφού ακούει προσεκτικά την εισήγηση του Γ.Γ. του υπουργείου καθώς και τις εισηγήσεις της εκτελεστικής επιτροπής δηλαδή των Ι. Γιατράκου, Χρ. Ζιούβα, Τρύφωνα Ράπτη, Δημ. Ρομπόκου και Χρ. Ράικου, αποφασίζει παμψηφεί:

Να διαμαρτυρηθεί για τη λειτουργία της Ανώνυμου Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγών Νωπών καρπών και Λαχανικών διότι ενώ συστήθηκε για την προώθηση της εξαγωγής της σταφίδας, ενδιαφέρεται μόνο για την κερδοφορία της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει εξάγει ούτε μια οκά σταφυλής!

Ζητά από την κυβέρνηση να υποχρεώσει την εν λόγω εταιρεία να χρηματοδοτήσει την προώθηση της σταφίδας με μεταφορικά μέσα στην βόρεια Ευρώπη. Ζητά την ίδρυση δύο αποθηκών για τη σταφίδα στην Κορινθία. Ζητά τα προνόμια και τα βραβεία από την κυβέρνηση στην εταιρεία αυτή, να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς. Επίσης, να διατεθεί το 49% των μετοχών της εν λόγω εταιρείας στους Συνεταιρισμούς.

Συνέδριο και στο Κιάτο!

Μετά από λίγες μέρες 350 αντιπρόσωποι Συνεταιρισμών και γνήσιοι σταφιδοπαραγωγοί της Κορινθίας συνέρχονται στο Κιάτο μετά από κοινή πρόσκληση των προέδρων των Ενώσεων Κιάτου και Κορίνθου. Στο συνέδριο αυτό ενθουσιωδώς όπως υπογραμμίζεται, καταλήγουν σε μακροσκελές ψήφισμα το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα αιτήματα των σταφιδοπαραγωγών.

Το ψήφισμα χωρίζεται σε τρία μέρη: Α΄ Επί του Σταφιδικού όπου επαναλαμβάνονται τα αιτήματα του Συνεδρίου του Βραχατίου,  Β΄ της Αγροτικής Πίστεως όπου ζητείται η ενίσχυση του ρόλου των Ενώσεων Συνεταιρισμών, Γ΄ επί του οικονομικού μέρους όπου ζητούνται φορολογικές και δανειακές διευκολύνσεις και Δ΄ επί ειδικών κορινθιακών θεμάτων όπου τα αιτήματα συνοψίζονται στην ίδρυση μεγάλου Σταφιδεργοστασίου και στις φοροελαφρύνσεις για την υποστήριξη της σταφίδας.

Το συνέδριο εκλέγει επιτροπή αποτελούμενη από τον Θεοφ. Ανδρικόπουλο, Γ. Λουκόπουλο, Π. Κριτσώνη, Κ. Αγγελίδη, Γ. Τρίμη, Π. Κανταρέ, Θ. Ράπτη και Κων. Σταυρόπουλο για την διεκπεραίωση του ψηφίσματος και τη μεταφορά των αιτημάτων στην κυβέρνηση. Επικεφαλής της επιτροπής αναλαμβάνει ο μαχητικός Ανδρικόπουλος.

Ταυτόχρονα συνέδρια και συλλαλητήριο το 1934

Οι αγώνες των αγροτών συνεχίζονται και το καλοκαίρι του 1934 οργανώνονται ταυτόχρονα συνέδρια σε όλες τις πόλεις με αντικειμενικό σκοπό τον εξαναγκασμό της Κυβέρνησης προς αποδοχή των δίκαιων απόψεων των σταφιδοπαραγωγών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Κιάτου Θεοφ. Ανδρικόπουλος πρωτοστατεί. Μαζί του ο Ράπτης αντιπρόσωπος των Συνεταιρισμών Βέλου και ο Κριτσώνης από το Ξυλόκαστρο.

Τελικά την Τετάρτη 1η Αυγούστου 1934 στα γραφεία της Ένωσης Συνεταιρισμών συγκεντρώνονται πάνω από 100 εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου: πρόεδροι κοινοτήτων  και μέλη των Συνεταιρισμών που αγωνιούν για το μέλλον τους.

Ομόφωνα λαμβάνεται η απόφαση να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο και ο Ανδρικόπουλος καλεί όλους να σταθούν αλληλέγγυοι στον δίκαιο αγώνα που έχουν ήδη ξεκινήσει οι σταφιδοπαραγωγοί της Αιγιαλείας, της Πάτρας, της Ζακύνθου και της Κεφαλλονιάς. Εκλέγεται πολυμελής επιτροπή για την διοργάνωση του συλλαλητηρίου  το οποίο πράγματι γίνεται με μεγάλη επιτυχία.

«Ανάγκη Αγώνων Σκληρών» επιγράφεται το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Σικυών» που αφορά στο συλλαλητήριο. «Η ιστορία μας διδάσκει» γράφει στο κεντρικό άρθρο της η εφημερίδα, «ότι δια να επικρατήσει το δίκαιον μιας τάξεως, και τάξιν μεγάλην αποτελούν και οι σταφιδοπαραγωγοί ανωτέρων ποιοτήτων, εχρειάσθηκαν αγώνες, συνεχείς, αγώνες σκληροί».

Ο Θεοφάνης Ανδρικόπουλος ως πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Κιάτου ήταν ένας τέτοιος μαχητής που οδήγησε τους αγρότες στους δίκαιους αγώνες τους. Όπως είπαμε και στην αρχή του αφιερώματός μας μέχρι και τις παραμονές της δικτατορίας του Μεταξά ήταν μπροστάρης στον αγώνα των αγροτών και δεν χαριζόταν σε κανένα.

Τόσο μάλιστα που στις 30 Αυγούστου κι ενώ η δικτατορία του Μεταξά είχε εγκατασταθεί, δεν δίσταζε και αυτός και μέλη του ΔΣ της Ένωσης Συνεταιρισμών Κιάτου να αμφισβητήσει ευθαρσώς και δημοσίως τα λεγόμενα μεγαλοεξαγωγέα του Λονδίνου ο οποίος αποτελεί πρόταση της «κυβερνήσεως» και του ΑΣΟ.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 1936 ξεκινάει μια συντονισμένη επίθεση κατά του Ανδρικόπουλου, από μέλος του Συμβουλίου της Ενώσεως. Το κατά πόσο ήταν σκόπιμη η κίνηση αυτή εξετάζεται, ωστόσο συστηματικά και μέχρι το τέλος του έτους 1936 ο μαχητικός πρόεδρος κατηγορείται για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από ημερομίσθια και ενοικιοστάσια, μέχρι για την μη εκλογή του «εκλεκτού» αντιπροσώπου στην πανελλήνια ένωση.

Επανειλημμένα καλείται να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από την Ένωση και τελικά οι πολέμιοι του πετυχαίνουν το στόχο τους. Από την άνοιξη του 1937 και μετά δεν υπάρχουν αιτήματα, δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες και συλλαλητήρια αγροτών.

Όλα βαίνουν καλώς και όλοι ευλογούν το θεάρεστον έργο του Μεταξά!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.