ΕΚΛΟΓΕΣ

11 Οκτωβρίου 1998: Δημοτικές Εκλογές στην Κορινθία με το Νόμο συνένωσης Δήμων και Κοινοτήτων «Καποδίστριας»

Οι δημότες από τους 15 δήμους που σχηματίστηκαν στην Κορινθία μετά την ψήφιση του «Καποδίστρια» προσήλθαν στις κάλπες να αναδείξουν στην πλειοψηφία τους, τα πρώτα δημοτικά συμβούλια από το 1912! – Όλα τα αποτελέσματα, ανά δήμο, της ιστορικής εκλογικής αναμέτρησης

Η Κυριακή 11 Οκτωβρίου 1998 ήταν μια ιστορική μέρα για την Κορινθία. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νομού στήθηκαν κάλπες για την ανάδειξη των δημοτικών συμβουλίων των νεοσύστατων δήμων που είχαν προκύψει το προηγούμενο διάστημα με την εφαρμογή του νόμου για τη συνένωση δήμων και Κοινοτήτων «Καποδίστριας».

Πριν την εφαρμογή του νόμου ο νομός Κορινθίας ήταν διαιρεμένος σε 8 δήμους: Αγίων Θεοδώρων, Λουτρακίου-Περαχώρας, Κορινθίων, Νεμέας, Βέλου-Νεράντζης, Σικυώνος, Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης-Ροζενών και 108 κοινότητες.

Η Κορινθία όπως και όλη η Ελλάδα διοικητικά λειτουργούσε με το σύστημα των Κοινοτήτων από τον Αύγουστο του 1912 οπότε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την αναγνώρισή τους σε κάθε νομό. Κάθε κοινότητα είχε τη διοικητική μέριμνα στα όρια του χωριού και των πιθανών οικισμών που απάρτιζε.

Οι δήμοι ήταν ελάχιστοι και απαιτούνταν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη σύστασή τους, με κυριότερη την προϋπόθεση του πληθυσμού, ο οποίος έπρεπε να υπερβαίνει ένα όριο.

Οι αλλαγές στη δεκαετία του ’90

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 η αυτοδιοίκηση άρχισε να αλλάζει. Ο α΄ βαθμός αυτοδιοίκησης οι δήμοι και οι κοινότητες δηλαδή, ενισχύθηκαν από την ουσιαστική παρουσία των Ενώσεων (ΤΕΔΚ=Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων) οι οποίες παρείχαν υποστήριξη νομικής, μελετητικής και τεχνικής φύσεως για την ενίσχυση του έργου των αυτοδιοικητικών.

Το 1994 ο β΄ βαθμός αυτοδιοίκησης, οι νομαρχίες εξέλεξαν για πρώτη φορά αιρετούς εκπροσώπους, σε αντίθεση με την πρακτική του διορισμού νομάρχη από την εκάστοτε κυβέρνηση, που ακολουθούταν έως τότε.  Έτσι αναδείχθηκε η λαϊκή βούληση και έγινε η αρχή για την αποκέντρωση των εξουσιών.

Από το 1994 τέθηκε σε εφαρμογή και ο θεσμός των «Συμβουλίων Περιοχής», σύνδεσμοι δηλαδή, όμορων δήμων και κοινοτήτων που στόχο είχαν την παραγωγή διαδημοτικών συνεργασιών και έργων σε ευρύτερα πεδία, πέρα από τα στενά όρια της Κοινότητας ή του δήμου.

Παράλληλα, ξεκίνησε να μελετάται η συνένωση των δήμων και κοινοτήτων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που θα είχαν όλα τα στοιχεία ενός οργανωμένου δήμου, ενώνοντας μεταξύ τους Κοινότητες με κοινά προβλήματα, κοινούς στόχους, κοινή οικονομία και κοινά οράματα για το μέλλον.

Δόθηκαν μάλιστα και κίνητρα για την αυτόβουλη συνένωση πριν αυτή καταστεί υποχρεωτική με το νόμο «Καποδίστριας». Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ο δήμος Βέλου-Νεράντζης από τη συνένωση των Κοινοτήτων Βέλου και Νεράντζας καθώς και ο δήμος Ευρωστίνης-Ροζενών από τη συνένωση της Εβροστίνας (Ζάχολη) και των Ροζενών.

Η χωροθέτηση των νέων δήμων

Η μελέτη για την χωροθέτηση των νέων δήμων έγινε όπως ήταν φυσικό στην ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας στην οποία εκείνη την εποχή πρόεδρος ήταν ο δήμαρχος Βέλου-Νεράντζης Θεόδωρος Λαμπρόπουλος. Σύμβουλοι ανάπτυξης που μελέτησαν επί μήνες τον «Καποδίστρια» και συνέβαλαν τα μέγιστα στην εφαρμογή του ήταν ο τοπογράφος μηχανικός από το Κιάτο Χρήστος Κελλάρης και η μετέπειτα βουλεύτρια Κορινθίας Μαρία Θελερίτη.

Ωστόσο, η τελική χωροθέτηση ήρθε – ως είθισται στην Ελλάδα – άνωθεν. Ο «Καποδίστριας» δημιούργησε 15 δήμους στην Κορινθία, από την κατά τόπους συνένωση των κοινοτήτων, οι οποίοι, αλφαβητικά, ήταν οι εξής:

1. Δήμος Αγίων Θεοδώρων

Ο Δήμος Αγίων Θεοδώρων δε μεταβλήθηκε. Ο πληθυσμός του δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 5084 κάτοικοι.

2. Δήμος Ασσου-Λεχαίου

Ο Δήμος Ασσου-Λεχαίου σχηματίστηκε  με 4 Δημοτικά Διαμερίσματα, τις πρώην κοινότητες:
1. Ασσος, ο, 2. Κάτω Ασσος, ο, 3. Λέχαιον, το, 4. Περιγιάλιον, το.
Εδρα του δήμου ορίστηκε το Περιγιάλιο, κωμόπολη του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 6470 κάτοικοι.

3. Δήμος Βέλου

Ο Δήμος Βέλου σχηματίστηκε  με 7 Δημοτικά Διαμερίσματα, τον πρώην δήμο
1. Βέλου-Νεράντζης
και τις πρώην κοινότητες:
1. Ελληνοχώριον, το, 2. Κοκκώνιον, το, 3. Κρήνες, οι, 4. Πουλλίτσα, η, 5. Στιμάγκα, η, 6. Ταρσινά, τα.
Εδρα του δήμου ορίστηκε το Βέλο, κωμόπολη του δημοτικού διαμερίσματος, Βέλου – Νεράντζης.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 8200 κάτοικοι.

4. Δήμος Βόχας

Ο Δήμος Βόχας σχηματίστηκε  με 7 Δημοτικά Διαμερίσματα, τις πρώην κοινότητες:
1. Βοχαϊκόν, το, 2. Βραχάτιον, το, 3. Ευαγγελίστρια, η, 4. Ζευγολατείον, το, 5. Μπολάτιον, το, 6. Σουληνάριον, το, 7. Χαλκείον, το.
Εδρα του δήμου ορίστηκε το Ζευγολατειό, κωμόπολη του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 8865 κάτοικοι.

5. Δήμος Ευρωστίνης

Ο Δήμος Ευρωστίνης σχηματίστηκε  με 5 Δημοτικά Διαμερίσματα, τον πρώην δήμο
1. Ευρωστίνης
και τις πρώην κοινότητες:
1. Ελληνικόν, το, 2. Καλλιθέα, η, 3. Λυκοποριά, η, 4. Πύργος, ο.
Εδρα του δήμου ορίστηκε το Δερβένι, κωμόπολη του δημοτικού διαμερίσματος Ευρωστίνης.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 5688 κάτοικοι.

6. Δήμος Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων σχηματίστηκε  με 5 Δημοτικά Διαμερίσματα, τον πρώην δήμο
1. Κορινθίων
και τις πρώην κοινότητες:
1. Αρχαία Κόρινθος, η, 2. Εξαμίλια, τα, 3. Ξυλοκέριζα, η, 4. Σολομός, ο.
Εδρα του δήμου ορίστηκε η Κόρινθος, πόλη του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 33435 κάτοικοι.

7. Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας σχηματίστηκε  με 3 Δημοτικά Διαμερίσματα, τον πρώην δήμο
1. Λουτρακίου-Περαχώρας
και τις πρώην κοινότητες:
1. Ισθμία, η, 2. Πίσια, τα.
Εδρα του δήμου ορίστηκε το Λουτράκι – Περαχώρας, πόλη του δημοτικού διαμερίσματος, Λουτρακίου-Περαχώρας.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 14084 κάτοικοι.

8. Δήμος Νεμέας

Ο Δήμος Νεμέας σχηματίστηκε  με 9 Δημοτικά Διαμερίσματα, τον πρώην δήμο
1. Νεμέας
και τις πρώην κοινότητες:
1. Αηδόνια, τα, 2. Αρχαία Νεμέα, η, 3. Αρχαίες Κλεωνές, οι, 4. Γαλατάς, ο, 5. Δάφνη, η, 6. Καστράκιον, το, 7. Λεόντιον, το, 8. Πετρίον, το.
Εδρα του δήμου ορίστηκε η Νεμέα, κωμόπολη του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 7489 κάτοικοι.

9. Δήμος Ξυλοκάστρου

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου σχηματίστηκε  με 26 Δημοτικά Διαμερίσματα, τον πρώην δήμο Ξυλοκάστρου και τις πρώην κοινότητες:
1. Ανω Τρίκαλα, τα, 2. Γελινιάτικα, τα, 3. Δενδρόν, το, 4. Ζεμενόν, το, 5. Θαλερόν, το, 6. Θροφάριον, το, 7. Καμάριον, το, 8. Καρυά, η, 9. Κάτω Λουτρόν, το, 10. Κάτω Συνοικία Τρικάλων, η, 11. Κορφιώτισσα, η, 12. Λαγκαδαίικα, τα, 13. Μάννα, η, 14. Μελίσσιον, το, 15. Μέση Συνοικία Τρικάλων, η, 16. Νέες Βρυσούλες, οι, 17. Ξανθοχώριον, το, 18. Παναρίτιον, το, 19. Πελλήνη, η, 20. Πιτσά, τα, 21. Ρέθιον, το, 22. Ρίζα, η, 23. Σοφιανά, τα, 24. Στύλια, τα, 25. Συκέα, η.
Εδρα του δήμου ορίστηκε το Ξυλόκαστρο, πόλη του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 16802 κάτοικοι.

10. Δήμος Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού σχηματίστηκε  με 4 Δημοτικά Διαμερίσματα, τις πρώην κοινότητες:
1. Αθίκια, τα, 2. Αγιος Ιωάννης, ο, 3. Γαλατάκιον, το, 4. Κατακάλιον, το.
Εδρα του δήμου ορίστηκαν τα Αθίκια, κωμόπολη του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 4141 κάτοικοι.

11. Δήμος Σικυωνίων

Ο Δήμος Σικυωνίων σχηματίστηκε  με 16 Δημοτικά Διαμερίσματα, τον πρώην δήμο
1. Σικυωνίων
και τις πρώην κοινότητες:
1. Βελίνα, η, 2. Γονούσσα, η, 3. Διμηνιόν, το, 4. Κάτω Διμηνιόν, το, 5. Κλημέντιον, το, 6. Κρυονέριον, το, 7. Λαλιώτης, ο, 8. Μέγας Βάλτος, ο, 9. Μικρός Βάλτος, ο, 10. Μούλκιον, το, 11. Μποζικάς, ο, 12. Παραδείσιον, το, 13. Πάσιον, το, 14. Σικυών, η, 15. Σούλιον, το, 16. Τιτάνη, η.
Εδρα του δήμου ορίστηκε το Κιάτο, πόλη του δημοτικού διαμερίσματος, Σικυωνίας.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 18316 κάτοικοι.

12. Δήμος Σολυγείας

Ο Δήμος Σολυγείας σχηματίστηκε  με 3 Δημοτικά Διαμερίσματα, τις πρώην κοινότητες:
1. Αγγελόκαστρον, το, 2. Κόρφος, ο, 3. Σοφικόν, το.
Εδρα του δήμου ορίστηκε το Σοφικό, κωμόπολη του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 2779 κάτοικοι.

13. Δήμος Στυμφαλίας

Ο Δήμος Στυμφαλίας σχηματίστηκε  με 10 Δημοτικά Διαμερίσματα, τις πρώην κοινότητες:
1. Ασπρόκαμπος, ο, 2. Δροσοπηγή, η, 3. Καισάριον, το, 4. Καλιάνοι, οι, 5. Καστανέα, η, 6. Κεφαλάριον, το, 7. Κυλλήνη, η, 8. Λαύκα, η, 9. Στυμφαλία, η, 10. Ψάριον, το.
Εδρα του δήμου ορίστηκαν οι Καλιάνοι, χωριό του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος.  Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 3028 κάτοικοι.

14. Δήμος Τενέας

Ο Δήμος Τενέας σχηματίστηκε με 6 Δημοτικά Διαμερίσματα, τις πρώην κοινότητες:
1. Αγιονόριον, το, 2. Αγιος Βασίλειος, ο, 3. Κλένια, η, 4. Κουτάλας, ο, 5. Στεφάνιον, το, 6. Χιλιομόδιον, το.
Εδρα του δήμου ορίστηκε το Χιλιομόδι, κωμόπολη του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος. Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 5245 κάτοικοι.

15. Δήμος Φενεού

Ο Δήμος Φενεού σχηματίστηκε με 9 Δημοτικά Διαμερίσματα, τις πρώην κοινότητες:
1. Αρχαία Φενεός, η, 2. Γκούρα, η, 3. Κάτω Ταρσός, η, 4. Μάτιον, το, 5. Μεσινόν, το, 6. Μοσιά, η, 7. Πανόραμα, το, 8. Στενόν, το, 9. Φενεός, ο.
Εδρα του δήμου ορίστηκε η Γκούρα, χωριό του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος. Ο πληθυσμός των οικισμών του νέου δήμου, με την απογραφή του 1991 ήταν: 2197 κάτοικοι.

Τα παράδοξα των συνενώσεων

Η εφαρμογή του νόμου «Καποδίστριας» γενικά ως προς την χωροθέτηση των δήμων ήταν συμβατή με τις σχέσεις και τους δεσμούς που είχαν ούτως ή άλλως αναπτυχθεί με το διάβα του χρόνου στις διάφορες περιοχές του νομού Κορινθίας. Ωστόσο, υπήρξαν δυο-τρεις περιπτώσεις που προκάλεσαν από αντιδράσεις έως και θυμηδίες για τις επιλογές που έγιναν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περίπτωση του διαχωρισμού Κλημεντίου και Καισαρίου. Τα δύο χωριά, γνωστά ακόμη και σήμερα με το ενιαίο όνομα «ΚλημεντοΚαίσαρι» το οποίο δείχνει την ενότητα και την κοινή πορεία τους, διαχωρίστηκαν και το μεν Καίσαρι πήγε στο δήμο Στυμφαλίας, το μεν Κλημέντι στο δήμο Σικυωνίων. Οι φήμες έλεγαν τότε, ότι ο λόγος του διαχωρισμού ήταν η διαχείριση των υδάτων και των γεωτρήσεων του Καισαρίου από το Κιάτο, έδρα του δήμου Σικυωνίων, στο οποίο δεν ήθελαν οι ιθύνοντες να αφήσουν τον πλήρη έλεγχο των υδάτινων πόρων.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο διαχωρισμός του Θροφαρίου από τα χωριά του Μικρού και Μεγάλου Βάλτου. Το Θροφαρί απολύτως συνδεδεμένο σε όλες τις δραστηριότητές του με το Μικρό, κυρίως, αλλά και τον Μεγάλο Βάλτο και κατ’ επέκταση το Κιάτο, βρέθηκε στο δήμο Ξυλοκάστρου, όπου να σημειώσουμε παραμένει έως και σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά του Θροφαρίου το 1998 πήγαιναν Γυμνάσιο και Λύκειο στο Κιάτο και εξυπηρετούνταν από τα ΚΤΕΛ Κιάτου για την μετάβασή τους στο σχολείο τους.

Αντιθέτως, τα λεγόμενα Μποζικοχώρια και κυρίως Μποζικάς και Τιτάνη είχαν πιο στενές σχέσεις με την περιοχή της Νεμέας, ωστόσο αποκόπηκαν από αυτήν και περιήλθαν στην κυριότητα του δήμου Σικυωνίων.

Στη μέση, ή ακόμη πιο σωστά, στα τρία κόπηκε και η περιοχή της Βόχας. Το Ζευγολατιό έδρα του νέου δήμου Βόχας, όπως και το Βραχάτι, διατηρούσαν στενές σχέσεις και είχαν κοινά προβλήματα και επιδιώξεις με τις Κοινότητες Άσσου, Κάτω Άσσου και Περιγιαλίου, κυρίως λόγω της καλλιέργειας της σουλτανίνας. Αντίθετα, το Λέχαιο, μια Κοινότητα με σχεδόν αστικό χαρακτήρα δεν «κόλλαγε» με τις υπόλοιπες και μάλλον, ακόμη και για ιστορικούς λόγους, ήταν πιο κοντά στην Κόρινθο.

Δυτικά από το κέντρο της Βόχας, τα χωριά Κοκκώνι, Κρήνες και κυρίως Πουλίτσα επίσης διατηρούσαν στενούς δεσμούς και είχαν κοινούς τόπους με το Ζευγολατιό, το Βραχάτι, την Ευαγγελίστρια, ενώ αντιθέτως το Βέλο ήταν περισσότερο προσανατολισμένο προς το Κιάτο.

Πάντως όπως και να ‘χει όλο το σύνολο από Περιγιάλι έως και Κοκκώνι αποτελούσε γεωγραφικά, αλλά κυρίως οικονομικά και κοινωνικά μια ενιαία ενότητα που όμως ο «Καποδίστριας» την έκοψε σε τρεις δήμους: Άσσου Λεχαίου, Βόχας και Βέλου.

Τέλος μεγάλη αναστάτωση ταραχές και επεισόδια είχαν δημιουργηθεί εξαιτίας του υπερμεγέθους και πολυποίκιλου δήμου Ξυλοκάστρου που επέβαλε ο Καποδίστριας. Με 26 δημοτικά διαμερίσματα (ένας δήμος και 25 κοινότητες) από τις ακρογιαλιές του Πευκιά μέχρι και τις κορυφές της Ζήρειας, ήταν στην πρώτη τριάδα των μεγαλύτερων δήμων στην Ελλάδα και οπωσδήποτε αυτός με τις περισσότερες διαφορετικές μεταξύ τους κοινότητες. Με διαφορετική στοχοθέτηση για κάθε περιοχή, με τρεις τουλάχιστον διαφορετικές οικονομικές ζώνες, οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν ότι «τσουβαλιάστηκαν» χωρίς καμία μελέτη σε έναν δήμο που θα ήταν αδύνατον να τους εξυπηρετήσει. Υπήρξαν αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες στην τότε Νομαρχία, στην ΤΕΔΚ ακόμη και στο υπουργείο Εσωτερικών ωστόσο από ό,τι φάνηκε στην πορεία δεν ελήφθησαν υπόψη και ο «Καποδίστριας» εφαρμόστηκε μέχρι κεραίας.

Οι εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 1998

Κάπως έτσι φτάσαμε στην Κυριακή 11 Οκτωβρίου όταν οι Κορίνθιοι προσήλθαν στις κάλπες για να αναδείξουν τις νέες δημοτικές αρχές του τόπου, τις πρώτες σε πολλά μέρη της Κορινθίας από τις αρχές του 20ου αιώνα.

Τα αποτελέσματα ανά δήμο ήταν τα εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Εγγεγραμμένοι: 2.259 // Ψηφίσαντες: 2.008 // Έγκυρα (1ος γύρος): 1.924 // Έγκυρα (2ος γύρος): 1.822

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ48024,9594151,659
ΣΙΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ67735,1988148,353 
ΠΑΤΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ43922,82  2 
ΣΟΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ32817,05  1

ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Εγγεγραμμένοι: 5.267 // Ψηφίσαντες: 4.278 // Έγκυρα (1ος γύρος): 4.066 // Έγκυρα (2ος γύρος): 3.843

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1.37933,922.16156,2312
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ98624,251.68243,773 
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ72617,86  2 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ59914,73  1 
ΒΡΑΧΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ3769,25  1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ

Εγγεγραμμένοι: 7.839 // Ψηφίσαντες: 6.456 // Έγκυρα (1ος γύρος): 6.218 // Έγκυρα (2ος γύρος): 6.188

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ2.89446,543.16751,1813
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ2.84645,773.02148,828 
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ4787,69 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ

Εγγεγραμμένοι: 8.868 // Ψηφίσαντες: 6.842 // Έγκυρα (1ος γύρος): 6.485 // Έγκυρα (2ος γύρος): 6.311

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.20033,923.40653,9713
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2.32035,772.90546,035 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ1.96530,30  3

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Εγγεγραμμένοι: 6.098 // Ψηφίσαντες: 4.962 // Έγκυρα (1ος γύρος): 4.770

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΔΟΥΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.56753,82  13
ΚΟΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1.55532,60  6 
ΛΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ64813,58  2

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Εγγεγραμμένοι: 23.871 // Ψηφίσαντες: 19.513 // Έγκυρα (1ος γύρος): 18.321 // Έγκυρα (2ος γύρος): 17.261

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΘΩΜΑΣ4.90826,798.78650,9018
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ5.23128,558.47549,105 
ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ3.85621,05  3 
ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3.67320,05  3 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ6533,56 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Εγγεγραμμένοι: 10.222 // Ψηφίσαντες: 8.831 // Έγκυρα (1ος γύρος): 8.470

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ4.25550,2413
ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ1.96423,19  4 
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1.51317,86  4 
ΘΩΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ4104,84    
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3283,87 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Εγγεγραμμένοι: 8.187 // Ψηφίσαντες: 6.746 // Έγκυρα (1ος γύρος): 6.414 // Έγκυρα (2ος γύρος): 6.105

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2.64741,273.34154,7314
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ2.23734,882.76445,276 
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ1.53023,85  3

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι: 15.121 // Ψηφίσαντες: 12.427 // Έγκυρα (1ος γύρος): 11.899

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ6.98258,68  19
ΑΔΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ4.91741,32  12

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Εγγεγραμμένοι: 4.088 // Ψηφίσαντες: 3.505 // Έγκυρα (1ος γύρος): 3.334 // Έγκυρα (2ος γύρος): 3.226

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΛΕΚΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ1.17935,361.65151,188
ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ1.13233,951.57548,823 
ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ55316,59  1 
ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ47014,10  1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Εγγεγραμμένοι: 16.261 // Ψηφίσαντες: 13.413 // Έγκυρα (1ος γύρος): 12.784 // Έγκυρα (2ος γύρος): 12.054

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ4.62136,156.42753,3219
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ5.28241,325.62746,689 
ΖΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2.66620,85  3 
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΒΑΪΤΣΑ2151,68   

ΔΗΜΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι: 3.114 // Ψηφίσαντες: 2.566 // Έγκυρα (1ος γύρος): 2.479

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1.24650,26  8
ΦΕΡΕΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ1.23349,74  5

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι: 4.685 // Ψηφίσαντες: 3.561 // Έγκυρα (1ος γύρος): 3.417 // Έγκυρα (2ος γύρος): 3.078

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΣΑΡΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ95527,951.56550,8411
ΛΕΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1.24236,351.51349,163 
ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ66119,34  2 
ΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ55916,36  1

ΔΗΜΟΣ ΤΕΝΕΑΣ

Εγγεγραμμένοι: 5.506 // Ψηφίσαντες: 4.735 // Έγκυρα (1ος γύρος): 4.525

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2.99766,2314
ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1.52833,77  7

ΔΗΜΟΣ ΦΕΝΕΟΥ

Εγγεγραμμένοι: 3.804 // Ψηφίσαντες: 2.839 // Έγκυρα (1ος γύρος): 2.737 // Έγκυρα (2ος γύρος): 2.333

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ68525,031.22952,689
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ55820,391.10447,322 
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ53119,40  2 
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ52019,00  1 
ΦΟΥΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ44316,19  1

Ενώ η αναμέτρηση για τη Νομαρχία Κορινθίας ήταν καθαρή από τον πρώτο γύρο, υπέρ του μετέπειτα βουλευτή ΠΑΣΟΚ Άγγελου Μανωλάκη:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι: 125.020 // Ψηφίσαντες: 102.624 // Έγκυρα (1ος γύρος): 96.714

ΥποψήφιοςΨήφοι
(1ος γύρος)
Ποσοστό
(1ος γύρος)
Ψήφοι
(2ος γύρος)
Ποσοστό
(2ος γύρος)
ΈδρεςΕκλογή
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ49.61851,3015
ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ39.97841,34  10 
ΜΠΡΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ3.8914,02    
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ3.2273,34 

Τα αποτελέσματα των εκλογών επιβεβαίωσαν την λαϊκή παροιμία «μικρό χωριό μεγάλη αντάρα» αφού στους μικρότερους δήμους παρουσιάστηκαν πολλοί υποψήφιοι, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το δήμο Φενεού των 2.700 ψηφοφόρων και των πέντε υποψηφίων!

Με τις εκλογές του 1998 αναβίωσαν δήμοι και δήμαρχοι που είχαν εκλείψει από το μακρινό 1912. Παράδειγμα οι δήμοι Φενεού, Στυμφαλίας, Σολυγείας, Ευρωστίνης.

Ιστορικά αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, καθώς από τότε και μέχρι σήμερα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αποκτήσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο, ο οποίος ενισχύθηκε με τους δύο επόμενους σχετικούς νόμους («Καλλικράτης» και «Κλεισθένης»), ξέφυγε από την απλή διαχείριση της καθημερινότητας και απέκτησε έναν πιο ουσιαστικό, αναπτυξιακό ρόλο.

Έρευνα-κείμενα-επιμέλεια: Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.