ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΙΝΚΑ Κορινθίας: Ποια η θέση και οι προτάσεις του για το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Κορινθίων

Τη συμμετοχή, τις θέσεις, τις απόψεις και τη γνώμη που κατέθεσε στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Κορινθίων, εξηγεί το ΙΝΚΑ Κορινθίας μέσω του γραμματέα του κ. Μηλώτη. Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Με Μήνυμα email κληθήκαμε στα πλαίσια της επιτροπής διαβούλευσης του δήμου κορινθίων σχετικά με δύο θέματα ημερήσιας διάταξης Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Κορινθίων και Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Κορινθίων.

Επειδή το  Ινστιτούτο  Καταναλωτών Κορινθίας θεωρεί ότι η επιτροπή διαβούλευσης αποτελεί θεσμό που είναι υπεραναγκαίος στην πραγματικότητα του Δήμου Κορινθίων και στον θεσμό αυτό δεν μετέχει διακοσμητικά   και δεν αποδέχεται η επιτροπή να είναι διακοσμητική, καθόσον υποστηρίζουμε σθεναρά την κοινωνία των ενεργών πολιτών,  θέσαμε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  και προτείναμε μέσα σε τρεις μήνες από την συνεδρίαση της παρούσας επιτροπής το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να ψηφιστεί ο κανονισμός της επιτροπής διαβούλευσης ο οποίος θα ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της. Δεν είναι κάτι δύσκολο καθόσον ήδη πάρα πολλοί δήμοι έχουν ψηφίσει κανονισμούς λειτουργίας των αντίστοιχων επιτροπών.

Στα άλλα δύο θέματα:

Στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού ψηφίσαμε αρνητικά διότι εμφανίζεται ένα τεράστιο για τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της εποχής αποθεματικό πού προέρχεται κυρίως -αν όχι εξ ολοκλήρου- από ανταποδοτικά τέλη καταβαλλόμενα από τους δημότες. Με άλλα λόγια, το ποσό αυτό θα έπρεπε να είχε ήδη διατεθεί για την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών – καταναλωτών. Μάλιστα, παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζεται ισοσκελισμένος προϋπολογισμός του δήμου, ενώ στην πορεία κάθε έτους δεν υλοποιούνται στο σύνολό τους τα προγραμματισμένα έργα, ιδίως αυτά που αφορούν   στα νεκροταφεία, τον δημοτικό φωτισμό, τη συλλογή των απορριμμάτων και την εν γένει καθαριότητα του δήμου, με αποτέλεσμα να σωρεύονται τεράστια ποσά που κατατίθενται σε Τράπεζα-ες.

Με βάση τα παραπάνω, θα έπρεπε ήδη το δημοτικό συμβούλιο να έχει αποφασίσει δραστική μείωση των τελών που επιβαρύνουν τους δημότες καταναλωτές, πράξη στην οποία δεν έχει προβεί.

Προτείναμε να   μειωθούν  άμεσα και δραστικά τα διάφορα δημοτικά τέλη να επιβάλλονται στους δημότες καταναλωτές, όπως άλλωστε προβλέπεται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο κατά 50%.

Για το τεχνικό πρόγραμμα του 2021 ψηφίσαμε θετικά , παρατηρήσαμε όμως ότι το πρόγραμμα αυτό εν πολλοίς είναι αντιγραφή του προηγούμενου προγράμματος, το οποίο σύμφωνα με τα έγγραφα που μας έχουν χορηγηθεί δεν ολοκληρώθηκε στο σύνολο του. Επιπλέον, δράσεις που προτείνονται όπως ή με αριθμό 02.15.7311.0002 Δράση Κατασκευή πανσιόν φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και δημοτικού κτηνιατρείου , εμφανίζεται σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού κυρίως τύπου να έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, χωρίς το δημοτικό συμβούλιο και οι δημότες να έχουν επαρκή πληροφόρηση για το τι απέγινε η παραπάνω δομή.

Επιπλέον τονίσαμε ότι κοντά δύο χρόνια τώρα το πρόγραμμα ΤΕΒΑ καρκινοβατεί στον Δήμο με ευθύνη κυρίως της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Το ΙΝΚΑ Κορινθίας έχει απευθύνει πολλαπλά έγγραφα τόσο στον εκάστοτε Δήμαρχο όσο και στην αρχή του ΤΕΒΑ, χωρίς να λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις. Το 2020, το οποίο σε κάθε περίπτωση ήταν ένα εφιαλτικό έτος για τους με χαμηλό ως ανύπαρκτο εισόδημα δημότες και κατοίκους του δήμου, έγινε μία προσπάθεια να επανεκκινηθεί το πρόγραμμα, η οποία εκτιμάται ως αποσπασματική. Στο σχέδιο προϋπολογισμού εμφανίζονται ποσά τα οποία έχει εισπράξει ο δήμος για να τα χρησιμοποιήσει για το ΤΕΒΑ, χωρίς οι δράσεις που μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί εντός του 2019 και του 2020 να φαίνεται να ανταποκρίνονται στο παραπάνω ύψος. Δεν θα μπορούσαμε να εκφέρουμε διαφορετική άποψη, αφού επιμελημένα ο δήμος δεν μας χορηγεί γραπτές και με στοιχεία απαντήσεις παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας.

Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη και δεν θα περίμενε κάνεις να συνεχίζεται η παράδοση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής πού επιμελημένα αρνιόταν να χορηγήσει στοιχεία τόσο στο ΙΝΚΑ Κορινθίας όσο και σε άλλες αρχές και θεσμούς.

Προτείναμε την συγκρότηση επιτροπής που θα αναλάβει την άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος. Στην επιτροπή πρέπει να συμμετέχουν αντιπρόσωποι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, τους κοινωνικούς φορείς κι δημότες.

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ: Ο δήμος έχει εισπράξει από το 2006 μέχρι και σήμερα, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό που σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα φτάνει ή ξεπερνά τα έξι εκατομμύρια ευρώ από τα διάφορα τέλη που επιβάλλονται στα δημοτικά νεκροταφεία. Το έργο που έχει παραχθεί όλα αυτά τα χρόνια υπολείπεται του ποσού αυτού. Τα νεκροταφεία είναι σε γενικά κακή κατάσταση, ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού της πόλης της Κορίνθου, καθώς και το νέο νεκροταφείο στα Εξαμίλια. Στο τελευταίο σημειώνονται μάλιστα συνεχή επεισόδια, κλοπές κλπ που δημιουργούν ανασφάλεια στους συγγενείς των νεκρών.

Τα ποσά πού εμφανίζεται ο δήμος ότι θα καταβάλλει για τα νεκροταφεία υπολείπονται των έργων που πρέπει να γίνουν και απουσιάζει εμφατικά το έργο για την φύλαξη τους.

Πρόταση μας: Δραστική μείωση των τελών στα νεκροταφεία, τουλάχιστον 40%. Δραστική μείωση στο λεγόμενο τέλος ανόρυξης που πρέπει να ξεπεράσει το 80%. Συγκρότηση επιτροπής όπου θα συμμετέχουν όλες ανεξαιρέτως οι εκλεγμένες δημοτικές παρατάξεις κι κοινωνικοί φορείς με αντικείμενο την άμεση δρομολόγηση έργων στο σύνολο των νεκροταφείων.

Πλατεία Περιβολάκια: Η εικόνα που παράγεται από την με πολύ αργούς ρυθμούς διαμόρφωση της πλατείας, είναι αποκαρδιωτική για μία σύγχρονη πόλη, αφού σύμφωνα με πλειάδα επιστημόνων που ασχολούνται με το περιβάλλον η εκτεταμένη χρήση τσιμέντου, που της έχει χαρίσει το προσωνύμιο «έρημος τσιμέντου», θα δημιουργήσει φαινόμενα πολύ αυξημένης θερμοκρασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με τους ίδιους επιστήμονες, η ασυλλόγιστη αποκοπή ολοκληρωμένων δέντρων που παρήγαγαν οξυγόνο και σκιά θα επιτείνει το φαινόμενο αυτό.

Πρόταση μας: Θα πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή που θα μετέχουν όλες ανεξαιρέτως οι δημοτικές παρατάξεις σύμφωνα με την απλή αναλογική, καθώς και οι κοινωνικοί φορείς, το Εργατικό Κέντρο, εργατικά συνδικάτα και θα έχει ως αντικείμενο την διαμόρφωση της πλατείας σύμφωνα με την επιθυμία των κορινθίων, ενώ παράλληλα θα ελέγξει εάν υπήρξε νόμιμη αποκοπή των ολοκληρωμένων δέντρων που μερικά εκ των οποίων αποτελούσαν και φυτικά σύμβολα της πόλης».

Κατηγορίες:ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.