Ετικέτα: ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Δήμος Βέλου-Βόχας: Ο μοναδικός δήμος της Κορινθίας  που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», ένας νέος θεσμός για την υποστήριξη των εργαζόμενων οικογενειών, θα εφαρμοστεί πιλοτικά στον δήμο μας από την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022. Ο δήμος Βέλου-Βόχας αποτελεί τον μοναδικό δήμο της Κορινθίας και έναν από τους ελάχιστους της Πελοποννήσου, στον οποίον θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.