ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Δήμος Βέλου-Βόχας: Ψηφίστηκε η αύξηση των δημοτικών τελών

Συζητήθηκε χθες βράδυ, Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, – μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες – η αύξηση των δημοτικών τελών στον δήμο Βέλου-Βόχας, συνεπεία του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η συζήτηση κράτησε σχεδόν δύο ώρες με μοναδικό θέμα την αναπροσαρμογή των τελών και το παρόν έδωσαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, διοικητικά στελέχη της Οικονομικής υπηρεσίας, καθώς και αρκετοί δημότες.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν ήταν συνολικά έξι, αφού εκτός από την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής υπήρξαν άλλες πέντε προτάσεις από: Την παράταξη του Θανάση Μανάβη (Νέα Πνοή), την παράταξη του Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα, της Σούλα Μπιτσάκου (το Μέλλον σήμερα), την Μαρία Δημητρίου και τον Βασίλη Τρωγάδη. Πρόταση δεν κατέθεσε ο ανεξάρτητος σύμβουλος Μιχάλης Λιάκος, παρότι όπως ισχυρίστηκε, είχε προετοιμάσει μία.

Οι προτάσεις είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ τους. Κάποιες περιελάμβαναν και οικονομικά στοιχεία και κάποιες όχι. Κάποιες αναφέρονταν σε μετακινήσεις ποσών μεταξύ κωδικών και κάποιες είχαν μια γενικόλογη πολιτική προσέγγιση. Όπως είπε όμως η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κανείς από τις παρατάξεις ή τους συμβούλους της αντιπολίτευσης δεν ζήτησε στοιχεία από την υπηρεσία προκειμένου να καταθέσει την πρότασή του.

Κι εδώ τίθεται το σοβαρό ερώτημα, το οποίο άπτεται και της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τον νόμο που διέπει την διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον ορισμό τελών ή για τον προϋπολογισμό οι εναλλακτικές προτάσεις που εισέρχονται για ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο, συνοδεύονται από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. Η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας εξήγησε (παρότι δεν διευκρινίζεται στο άρθρο 11 του νόμου 4623/2019 που διέπει την συγκεκριμένη λειτουργία) ότι δεν είναι απαραίτητο να προϋπάρχει η εισήγηση, αλλά μπορεί να ακολουθήσει την ψηφισμένη πρόταση. Όπως είπε δεν είναι υποχρεωμένη η Οικονομική Υπηρεσία να γίνει “δικαστής” και να εκφέρει την άποψή της στο ΔΣ για κάθε πρόταση.

Όμως άλλο αυτό και άλλο το να μην απευθύνεται η αντιπολίτευση για στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου η εναλλακτική πρόταση που θα καταθέσει να είναι τεκμηριωμένη. Δεν ενδιαφέρει την αντιπολίτευση η πρόταση που θα καταθέσει να βασίζεται σε πραγματικά αδιάσειστα στοιχεία; Δεν ενδιαφέρει η πρόταση που θέτει σε ψηφοφορία και έχει την πιθανότητα να γίνει αποδεκτή – και να πάει στην αποκεντρωμένη για έγκριση – να είναι τεκμηριωμένη; Δεδομένου ότι πριν δύο χρόνια η αντιπολίτευση είχε την εμπειρία του τι σημαίνει να καταθέτει έναν προϋπολογισμό που δεν έχει βγει σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία (τότε θυμίζουμε είχε «παγώσει» η απόφαση στην Αποκεντρωμένη και η λειτουργία του δήμου είχε κωλυσιεργήσει σημαντικά μέχρι να γίνει η απαιτούμενη αναμόρφωση), θα περίμενε κανείς να είναι πιο προσεκτική στις προτάσεις της.

Επί της ουσίας οι προτάσεις που κατατέθηκαν, όπως είπαμε ήταν έξι. Συνοπτικά η κάθε μία ανέφερε τα εξής:

Πρόταση της οικονομικής επιτροπής (δημάρχου): 

Προτάθηκαν κοινοί συντελεστές του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για όλες τις κοινότητες του δήμου Βέλου-Βόχας ως εξής:

 • Για τις κατοικίες και χώρους κοινωφελούς/φιλανθρωπικής χρήσης 2,00€ από 1,40€ που ισχύει σήμερα.
 • Για τους επαγγελματικούς χώρους σε 2,3€ από 1,90€ που ισχύει μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, προτείνονται και μια σειρά ειδικών συντελεστών που αφορούν σε μεγάλα εμβαδά (άνω των 1000 τ.μ.) και σε αποθήκες, υπόγεια, γκαράζ κλπ.

Η πρόταση αυτή σημαίνει αύξηση για τις κατοικίες 43% περίπου και 21% για τους επαγγελματικούς χώρους.

Πρόταση της Νέας Πνοής (παράταξη Θανάση Μανάβη):

Προτείνεται η μηδενική αύξηση των δημοτικών τελών

Για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ προτείνεται: α. Η αύξηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων ώστε να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων που δίνονται για καύση, β. η επανακαταμέτρηση του εμβαδού όλων των κτισμάτων του δήμου Βέλου-Βόχας ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του δήμου από ΤΑΠ, κλπ.

Στην πρόταση δεν περιλαμβάνονταν οικονομικά στοιχεία.

Πρόταση της παράταξης του Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα:

Προτάθηκαν οι εξής τιμές:

 • Για χώρους οικιακής χρήσης 1,70€ από 1,40€ που ισχύει σήμερα.
 • Για χώρους επαγγελματικής χρήσης σε 2,3€ από 1,90€ που ισχύει μέχρι σήμερα.

Στην πρόταση περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία που όπως φάνηκε αντλήθηκαν από την πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόταση της Σούλας Μπιτσάκου: 

Εισηγήθηκε να μην υπάρξει καμία αύξηση δημοτικών τελών

Πρότεινε να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός και να γίνουν οι διορθώσεις που απαιτούνται και να γίνει εξοικονόμηση πόρων από άλλες μη αναγκαίες δαπάνες. Όχι αλόγιστες δαπάνες σε «άρτον και θεάματα», σημείωνε χαρακτηριστικά.

Στην πρόταση δεν περιλαμβάνονταν οικονομικά στοιχεία.

Πρόταση της δημοτικής συμβούλου Μαρίας Δημητρίου:

Να μην γίνει καμία απολύτως αναπροσαρμογή και αύξηση δημοτικών τελών μέχρι το τέλος του 2022.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί η έκτακτη κρατική επιχορήγηση (ύψους 357.294,32€) καθώς και ποσό 75.252,32€ από το αποθεματικό του δήμου και να καλυφθεί η αύξηση που θα προκύψει έως το τέλος του έτους.

Η πρόταση, που απευθυνόταν και στην Οικονομική Υπηρεσία για εισήγηση, περιλάμβανε αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και προτεινόμενες τροποποιήσεις στους κωδικούς του προϋπολογισμού ώστε να υλοποιηθεί. Μάλιστα, κατά τη συζήτηση η κα Δημητρίου αναφέρθηκε στην νομοθεσία που επιτρέπει στους δήμους με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων να χρησιμοποιούν ποσά από το αποθεματικό ή άλλους κωδικούς του προϋπολογισμού ώστε να καλύψουν το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών (καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού).

Πρόταση του δημοτικού συμβούλου Βασίλη Τρωγάδη:

Προτείνεται η μείωση κατά 30% στις αυξήσεις που εισηγήθηκε η παράταξη του δημάρχου. Δηλαδή:

 • Για τις κατοικίες και χώρους κοινωφελούς/φιλανθρωπικής χρήσης από τα 0,60€ που προτείνει η δημοτική αρχή ως αύξηση, μείον 30% = 0,42€ αύξηση. Δηλαδή από 1,40€ που ισχύει σήμερα σε 1,82€.
 • Για τους επαγγελματικούς χώρους από τα 0,40€ που προτείνει η δημοτική αρχή ως αύξηση,  μείον 30% που προτείνεται = 0,28€. Δηλαδή από 1,90€ που ισχύει σήμερα, σε 2,18%.

Η πρόταση αυτή σημαίνει αύξηση 30% για τις κατοικίες και για τους επαγγελματικούς χώρους.

Στην πρόταση περιλαμβάνονται αρκετά οικονομικά στοιχεία.

Ο κ. Τρωγάδης απέσυρε την πρότασή του και δεν την έθεσε σε ψηφοφορία.

Το «λάθος» του Τρωγάδη

Ένα «λάθος» του Βασίλη Τρωγάδη έμελλε να γίνει αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού. Ο πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών του δήμου Βέλου-Βόχας είχε γράψει στην πρότασή του λάθος το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης από το υπουργείο εσωτερικών για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Στην πρότασή του, που ήταν ήδη γνωστή και αναρτημένη από τις 18 Αυγούστου, είχε γράψει 300.053,74€. Φαίνεται όμως ότι την εισήγησή του αντέγραψαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι και στήριξαν τις προτάσεις τους επαναλαμβάνοντας το λάθος. Το λάθος έγινε αντιληπτό κατά την εισήγηση της κας Μαρίας Δημητρίου η οποία ανέφερε το ορθό ποσό δηλαδή 357.294,32€.

Ο δήμαρχος σχολίασε γελώντας το γεγονός της κακής αντιγραφής του ποσού και στην αίθουσα ακούστηκαν γέλια καθώς και σχόλια για τους «αδιάβαστους μαθητές» του δημοτικού συμβουλίου που πιάστηκαν να αντιγράφουν από την κόλλα του «συμμαθητή» τους και να μην έχουν μπει στον κόπο να κάνουν οι ίδιοι έρευνα, ή να πάρουν πληροφορίες από την Οικονομική Υπηρεσία, για το ακριβές ποσό!

Οι ψηφοφορίες

Οι προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Στην πρώτη φάση έλαβαν:

 • Πρόταση οικονομικής επιτροπής/δημάρχου: 12 ψήφους
 • Πρόταση Θανάση Μανάβη: 6 ψήφους
 • Πρόταση Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα: 3 ψήφους
 • Πρόταση Μαρίας Δημητρίου: 2 ψήφους (του Γιώργου Καραφωτιά η δεύτερη ψήφος)
 • Πρόταση Σούλας Μπιτσάκου: 1 ψήφος
 • Λευκό ψήφισαν οι: Λιάκος, Καμπίτης, Τρωγάδης.

Στη δεύτερη φάση η ψηφοφορία έγινε μεταξύ των δύο πρώτων προτάσεων. Έλαβαν:

 • Πρόταση οικονομικής επιτροπής/δημάρχου: 12 ψήφους
 • Πρόταση Θανάση Μανάβη: 10 ψήφους
 • Λευκό ψήφισαν οι: Σταμπεδάκης, Καμπίτης, Βουδούρης-Τσίτουρας, Περρής.
 • Ο Βασίλης Τρωγάδης αποχώρησε πριν γίνει η δεύτερη ψηφοφορία.

Με βάση και την δεύτερη ψηφοφορία η πρόταση της οικονομικής επιτροπής και του δημάρχου εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.